Bel voor een vrijblijvend consult:

088 - 015 91 00
Neem contact met mij op

Show menu

Klachten

Bij Laurium klinieken doen wij er alles aan om ons credo ‘Een tevreden klant, is het beste resultaat’ volledig waar te maken. Vanaf je eerste bezoek tot aan de eindcontrole zijn onze artsen en medewerkers continu bezig met het verder optimaliseren van de zorgkwaliteit. Wij werken enkel met bevoegde en bekwame BIG geregistreerde specialisten die aangesloten zijn bij verschillende wetenschappelijke verenigingen en vakgroepen. Daarnaast hanteert Laurium klinieken een kwaliteitssysteem conform de laatste norm ISO 9001:2015.

Klachten en geschillen 

Ondanks al onze aandacht en inzet kan het onverhoopt gebeuren dat je toch niet tevreden bent. In dit geval kun je een klacht indienen. Je kunt er zeker van zijn dat wij jouw klacht altijd serieus nemen. Het kenbaar maken van jouw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met jou een oplossing te vinden. Bovendien kan je klacht bijdragen aan het verbeteren van onze kwaliteit van zorg en/of dienstverlening. 

Wat moet je doen als je een klacht hebt?

Wij streven er altijd eerst naar om jouw klacht samen met de direct betrokkenen op te lossen. Daar zijn de verschillende nacontroles ook voor. Mocht je er met jouw behandelaar niet uitkomen, dan verzoeken wij je om jouw klacht in te dienen bij de kliniek manager, mevrouw W. Planken (dit kan per e-mail naar wendy@klinieklaurium.nl). Levert dat onvoldoende resultaat op, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De geschillencommissie staat los van Laurium klinieken en is aan de directie geen verantwoording schuldig. 

Een eventuele klacht voor de Geschillencommissie kunt u indienen bij:

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Tel: 070-310 53 10 

Laurium Linschoten
(Woerden)

Laan van Overvliet 7
3461 HE Linschoten

+31 (0) 88 - 015 91 00
info@klinieklaurium.nl

Download routebeschrijving

Laurium Zoetermeer


Dadelgaarde 71
2723 BJ Zoetermeer

+31 (0) 88 - 015 91 00
info@klinieklaurium.nl

Download routebeschrijving

Online boeken